XENX000 Field-Specific Academic and Professional English (0 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kysyttävää opintojaksosta? Ota yhteyttä movi@jyu.fi

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä. Tämä kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XENX000.

Osaamistavoitteet

Opiskelija on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä.

Lisätietoja

movi@jyu.fi

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annetaan opintojaksolla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

kirjaus (0 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus