XYHI1031 Akateeminen vuorovaikutus (TkK) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opintojaksolla tutustut tarkemmin akateemisen vuorovaikutuksen ilmiöihin ja tilanteisiin (esim. argumentointi, ryhmä- ja palautevuorovaikutus) eri kielillä.

Kuvaus

 • argumentaatiotaidot ja kriittinen lukeminen

 • vuorovaikutusosaaminen 

 • ryhmävuorovaikutuksen ilmiöitä 

 • palautevuorovaikutus ja rakentava palaute 

 • oman kansainvälistymissuunnitelman tarkastelu kulttuurienvälisen ja monikielisen vuorovaikutusosaamisen näkökulmasta 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
 • tiedostaa, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä. 

 • osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä  

 • hallitsee tieteellisen argumentaation ja perustelemisen perusperiaatteet 

 • osaa tavoitteellisesti ja perustellen esitellä oman alansa ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 

 • tunnistaa toimivan ryhmän keskeisiä piirteitä ja oman toiminnan vaikutusta ryhmän toimintaan 

 • osaa antaa, vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta omassa oppimisessaan 

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaisryhmätyöskentelyyn.
Opetusajankohta:
Periodi 4, Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus