XYHY1001 Akateeminen vuorovaikutus (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

• esitykset ja keskustelut suomeksi ja englanniksi
• akateemisen viestintäosaamisen osatekijöiden kehittäminen omien tavoitteiden mukaisesti
• ryhmän toiminnan ja ryhmäviestinnän periaatteet, analysointi ja reflektointi
• kriittinen lukeminen, ajattelu ja argumentointi


Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
  • Ymmärtää erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä.

  • Osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä.

  • Pyrkii huomioimaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tavoitteita ja odotuksia omassa viestinnässään.

  • Osaa antaa, vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta omassa oppimisessaan.

  • Osaa suullisesti tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi.

Lisätietoja

Englannin CEFR-taso B2-C1

Ruotsin CEFR-taso A2-B1

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään opintojakson alussa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus