LUYAIN20 Luonnonvarat ja ympäristö -aineopinnot (60+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Luonnonvarat ja ympäristö aineopinnoissa kohteina ovat maa- ja vesiekosysteemien rakenne ja toiminta sekä ihmistoiminnan vaikutukset ekosysteemeihin ja erityisesti hyödynnettäviin resursseihin. Sivuaineopinnoissa opit aihealueen peruskäsitteet, teoriat ja tietotarpeet sekä perustiedot luonnonvarojen hyödyntämisen ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteista ja reunaehdoista. Tavoitteena on, että saat täydennettyä omaa asiantuntijuuttasi tällä alalla ja että sinulla on valmiudet myös hankitun tiedon soveltamiseen. Kokonaisuus sisältää opintoja liittyen akvaattisiin tieteisiin, ympäristötieteeseen ja terrestristen luonnonvarojen käyttöön.

Osaamistavoitteet

Luonnonvarat ja ympäristö -aineopinnot suorittanut tuntee luonnonvarojen hyödyntämisen ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteet ja reunaehdot sekä osaa aihealueen peruskäsitteet, teoriat ja tietotarpeet. Hän kykenee hankkimaan tieteellistä tietoa kestävän käytön suunnittelun pohjaksi sekä hallitsee tieteellisen tutkimusprosessin perusperiaatteet. Hän tuntee maa- ja vesiekosysteemien rakenteen ja toiminnan, ihmistoiminnan vaikutukset ekosysteemeihin ja erityisesti hyödynnettäviin resursseihin, keskeisimmät luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut, sekä ekosysteemien ja yhteiskunnan vuorovaikutusten perusperiaatteet. Hän myös tiedostaa luonnonvaroihin, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät eettiset normit.

Rakenne

Valitse kaikki (59+ op)