BENA2003 Laboratoriotyötavat ja -turvallisuus (2–3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla käsitellään laboratorioturvallisuutta, liuoslaskuja, liuosten valmistamista sekä peruslaboratoriomenetelmiä. Kurssiin sisältyy luentoja, laskuharjoituksia ja laboratoriotyöskentelyä.Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee seuraavia asioita sekä teoriassa että käytännössä riippuen siitä suorittaako kurssin 2 op vai 3 op laajuisena:

  • työskennellä turvallisesti laboratoriossa
  • hävittää syntyneet jätteet asianmukaisesti
  • laskea liuoslaskuja
  • valmistaa erilaisia liuoksia
  • laboratorion perustyömenetelmiä ja termejä
  • pitää laboratoriopäiväkirjaa
  • Excelin käytön ja raportoinnin perusteet

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Biologian sekä luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelman opiskelijoille kurssi on 3 op laajuinen. Opiskelijoille, jotka suorittavat aineenopettajaopiskelijoille suunnatun biologian aineopintojen erillisen opintokokonaisuuden, kurssi on 2 op laajuinen (suppeampi laboratorio-osuus).
Arviointiperusteet:
Kurssin arviointi perustuu sekä teoriaosuudessa että laboratorio-osuudessa annettujen tehtävien arviointiin kurssin alussa kerrottavien arviointikriteerien mukaan.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kurssi koostuu sekä teoriaosuudesta että laboraotorio-osuudesta.

Opetus