ECOS1090 Selkärangatonkokoelma (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Ennalta sovittu määrä tieteellisesti tallennettuja selkärangatonnäytteitä. Kokoelma kohdennetaan johonkin tai joihinkin eläinryhmiin tai tiettyyn habitaattiin. Kokoelman sisältö sovitaan etukäteen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· osaa kerätä, tallentaa ja käsitellä tieteellisiä näytteitä.

· määrittää kohteeksi valitsemansa eläinryhmän näytteet laji- tai sukutasolle.

· kuvailla kohteena olevan eläinryhmän keskeiset rakenteelliset piirteet, monimuotoisuuden sekä eläinryhmän biologian ja ekologian keskeiset piirteet.

kuvailla ja selittää luonnon monimuotoisuutta tutkimansa eläinryhmän avulla.

Esitietojen kuvaus

Selkärangattomien lajintuntemuskurssit.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oikein tallennettujen ja määritettyjen näytteiden määrä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Esitelty kokoelma asianmukaisesti tallennettuja näytteitä, skaala: hyväksytty/hylätty.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Kokoelman kerääminen ja määritettyjen ja etiketöityjen näytteiden esittäminen opintojakson vastuuhenkilölle.

Opetus