BENY2002 Kandivaiheen HOPS ja työelämä (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

BIO tai LY LuK-tutkinnon 1. vuoden alussa aloitettava kurssi

Kuvaus

LuK-tutkintoon sisältyvä henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka tekeminen aloitetaan ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä. HOPSin tekoprosessiin liittyy erilaisia opintojen suunnitteluun ja työelämätietoon sekä e-HOPS sovelluksen käyttöön perehdyttäviä tapahtumia, ryhmätapaamisia, portfolion kirjoittamista sekä henkilökohtainen tapaaminen HOPS-ohjaajan kanssa. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu myös mahdollisiin työpaikkoihin haastattelemalla alalla työskentelevän henkilön ja esittelemällä seminaarissa hänen työnsä sisältöä muille.

Osaamistavoitteet

  • Opintojakson suoritettuaan 
  • opiskelijalla on hyväksytty kandidaattiopintojen opintosuunnitelma Sisussa 
  • opiskelija tuntee oman oppiaineensa opetussuunnitelman sekä opintojen aikataulun ja kuormittavuuden 
  • opiskelija tutustuu eri oppiaineisiin ja kansainvälistymisen mahdollisuuksiin 
  • opiskelija hahmottaa yleisiä työelämävaatimuksia ja tulevaa asiantuntijuuttaan 
  • opiskelija tiedostaa, että henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman rakentaminen on jatkuva prosessi. 

Oppimateriaalit

Moodlessa

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
HOPS-työskentely on tärkeää heti opintojen alusta alkaen, mutta se jatkuu läpi opintojen.
Arviointiperusteet:
Kurssi hyväksytään suoritetuksi, kun kaikki siihen liittyvät tehtävät on suoritettu (hyväksytty/hylätty)
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Lentävä Lähtö, ryhmäohjaus, portfolion kirjoittaminen ja siihen liittyvät tehtävät, yksilöohjaus, työelämäseminaari (osallistuminen ja esitys) 

Oppimateriaalit:

Moodlessa

Opetus