BENY2022 PW MOOC II: Järjestelmät ja planetaarinen hyvinvointi (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely, MOOC-kurssi. Avoin yliopisto.

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään ekosysteemien, ilmaston ja yhteiskunnallisten järjestelmien ominaisuuksiin ja vuorovaikutuksiin kestävyysnäkökulmia painottaen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija:

  • Osaa kuvailla luonnon järjestelmien ja yhteiskunnallisten järjestelmien ominaisuuksia, toimintaa ja vuorovaikutuksia systeemisen ajattelun käsitteistöllä.
  • Osaa perustella, miksi kokonaisvaltainen järjestelmien toimintaa tarkasteleva lähestymistapa on tarpeen kestävyyden tavoittelussa
  • Osaa kuvata erilaisten yhteiskunnallisten järjestelmien (esim. energia- ja ruokajärjestelmä) suhdetta kestävyyteen. 

Lisätietoja

Kurssille ilmoittaudutaan avoimen yliopiston tutkinto-opiskelijoille tarkoitettujen sivujen kautta:

https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/beny2022/ilmoittaudu-opintoihin-avoinyo/

Opiskeluaika 29.6.2022-31.7.2023

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Planetaarinen hyvinvointi 2 yhdessä kurssien Planetaarinen hyvinvointi 3 ja 4 kanssa korvaa myöhemmin Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelman aineopintojen kurssin BENA4025, Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet.
Arviointiperusteet:
Itsenäinen työskentely, MOOC-kurssi
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

MOOC-kurssi.

Opetus