ECOS1089 Kasvikokoelma (1–6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Ennalta sovittu määrä tieteellisesti kerättyjä kasvinäytteitä. Kokoelman aihe ja laajuus sovittava kurssin vastuuhenkilön kanssa etukäteen.

Suoritustavat

Kasvikokoelma + palautetilaisuus.

Osaamistavoitteet

Kokoelman kerättyään opiskelija:
  • osaa käyttää lajintunnistusoppaita
  • tunnistaa vaikeammin tunnistettavia kasvilajeja kirjallisuuden avulla.
  • hahmottaa kasvien elinympäristövaatimuksia

Oppimateriaalit

Luontoportti, Retkeilykasvio, Suomen jäkäläopas

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2–6 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Kasvikokoelma + palautetilaisuus..

Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (1–6 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus