EDUFUTURA EduFutura-opinnot (0+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta, Informaatioteknologian tiedekunta, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Valinnaiset opinnot:
Ei

Avainteksti

Tämä kokonaisuus sisältää Jyväskylän yliopiston muille EduFutura-oppilaitoksille tarjoamat opintojaksot ja temaattiset moduulit.

Kuvaus

EduFutura on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston oppimisen ja tutkimuksen osaamiskeskittymä. Ristiinopiskelu EduFutura-oppilaitoksissa tarkoittaa sitä, että jos opiskelet jossakin EduFutura-oppilaitoksista, sinulla on mahdollisuus suorittaa tiettyjä opintoja myös toisessa EduFutura-oppilaitoksessa. Opiskelijana voit siis laajentaa osaamistasi tekemällä toisen EF-korkeakoulun opintoja.

Tämä kokonaisuus sisältää Jyväskylän yliopiston muille oppilaitoksille tarjoamat opintojaksot ja temaattiset moduulit. Tarkemmat kuvaukset kohderyhmistä ja kriteereistä on kuvattu kunkin opintojakson tiedoissa. Tutustu niihin huolella.

Ristiinopiskelun koko tarjonta on avattu EduFuturan opintotarjottimelle.

Hakulomake EduFutura-opintoihin: https://www.jyu.fi/edufutura-haku

Osaamistavoitteet

-

Rakenne

Valitse kaikki