YRTKOK Yritystehdas-moduuli (15+ op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Yritystehdas temaattinen moduuli koostuu kolmesta kurssista, joiden toteutusvastuu on Jyväskylän Yritystehtaalla yhteistyössä EduFutura (JY, JAMK, Gradia) oppilaitosten kanssa. Ideasta yritykseksi -kurssilla arvioidaan yrittäjäksi ryhtymisen edellytyksiä ja kehitetään yritysideaa kohti mahdollisuutta käynnistää liiketoiminta. Yrittäjävalmennus on opiskelijan/henkilökunnan jäsenen olemassa olevan yrityksen liiketoiminnan kehittämistä Yritystehtaan yritysvalmentajien johdolla. Demola -kurssilla opiskelijat toteuttavat toimeksiantajayritykselle projektin monitieteisessä opiskelijatiimissä. 

Osaamistavoitteet

Temaattisen moduulin suoritettuaan opiskelija osaa:
- realistisesti arvioida omia yrittäjäksi ryhtymisen edellytyksiään
-tehdä uuden liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät selvitykset: tuote-asiakas –matriisin, markkina-analyysin, kilpailija-analyysin, markkinointi-suunnitelman, taloudelliset laskelmat
-pitchata liikeideansa

- toteuttaa toimeksiantajan määrittelemän projektin 

Rakenne

Valitse kaikki (18–23 op)