ITAA4000 Italian historia ja kulttuurihistoria (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
italia
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Katsaus Italian poliittiseen ja sosialiseen historiaan sekä kulttuurihistoriaan.

Suoritustavat

Joko kontaktiopetus tentteineen tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen/tenttisuoritus.

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti:
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • saa kokonaiskuvan Italian eri alueiden kulttuurista
  • osaa selittää italialaisen yhteiskunnan rakenteita ja kehitystä
  • kykenee vertailemaan suomalaista ja italialaista tapakulttuuria
  • tuntee riittävän hyvin Italian historiaa varhaiskeskiajasta nykypäiviin

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • ryhmä- ja projektityötaidot

Oppimateriaalit

Kurssivihko

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, tentti
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Tenttisuoritus/essee.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Kirjatentti
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Tenttisuoritus/essee.
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, tentti

Oppimateriaalit:

Kurssivihko

Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tenttisuoritus
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, tentti

Oppimateriaalit:

Kurssivihko

Ei julkaistua opetusta