ITKP1010 Digitaalisen osaamisen perusteet (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Tieto- ja viestintäteknologian keskeiset käsitteet ja ilmiöt, digitaalinen osaaminen liittyen tiedonhankintaan ja -hallintaan, viestintään ja yhteistyöhön, yksityisyyteen, turvallisuuteen ja eettisyyteen. Digitaalinen sisällöntuotanto, oman digitaalisen osaamisen arviointi ja kehittäminen sekä tieteenalakohtaiset digitaaliset taidot.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


  • osaa valita ja käyttää digitaalista teknologiaa oman opiskelunsa tukena,

  • osaa luoda ja edelleen kehittää digitaalisia sisältöjä teknologiaa hyödyntäen,

  • osaa arvioida ja kehittää omaa digitaalista osaamistaan,

  • ymmärtää digitaalisten ympäristöjen erityispiirteet ja mahdollisuudet viestinnässä ja vuorovaikutuksessa,

  • tuntee oman asiantuntijuusalansa digitaalisen osaamisen erityispiirteet.

Esitietojen kuvaus

Ei pakollisia esitietoja

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Harjoitustehtävät
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Harjoitustehtävät
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen työskentely

Oppimateriaalit:

Verkkomateriaali

Opetus