VAAM1450 Taito- ja taideaineiden integrointi (4–5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kuvataiteen, musiikin, liikunnan, draaman ja kirjallisuuden merkitys, integrointi ja soveltaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tiedostaa taito- ja taidekasvatuksen merkityksen laaja-alaisesti ajankohtaisista yhteiskunnallisista ja tutkimuksellisista sekä lapsen hyvinvoinnin näkökulmista.
  • osaa soveltaa ja integroida tavoitteellisesti kuvataiteen, musiikin, liikunnan, draaman ja kirjallisuuden sisältöjä sekä toisiinsa että muihin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sisältöalueisiin. 

Lisätietoja

Opintojakso sisältyy EduFutura -moduuliin Taidekasvatus, lapsuus ja hyvinvointi.

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinto-ohjelman opiskelijat valitsevat tavan 1 (4 op).
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Tapa 2 (5 op) osana EduFuturan Taidekasvatus, lapsuus ja hyvinvointi -moduulia.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot ja pienryhmäopetus sekä itsenäinen työskentely (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Luennot, pienryhmäopetus, itsenäinen työskentely sekä taito- ja taideainesisältöinen taideproduktio lapsille. (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta