ELIP1005 Liikunnan ohjaus ja opetus tukea tarvitsevalle henkilölle (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tukea tarvitsevan liikkujan ja hänen perheensä kohtaaminen

Soveltavan liikunnan harrastusmahdollisuudet ja palvelutarjonta

Avustaminen soveltavassa liikunnassa

Soveltavan liikunnan suunnittelun periaatteet

Opetusviestintä ja vuorovaikutus soveltavassa liikunnassa

Oppimisympäristön selkiyttäminen, välineiden hyödyntäminen

Soveltavan liikunnan opetus- ja ohjausmenetelmät sekä opetuksen eriyttäminen

Liikkumisen apuvälineet ja tukimuodot

Tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren liikuntaharrastuksen tukena toimiminen (Valtti- ohjelmaan osallistuminen)

Suoritustavat

Luennot 14 h

Seminaari 10 h

Harjoitukset 40 h

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Seminaarityö ja sen esittäminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • pystyy kohtaamaan erilaisia ihmisiä liikuntatilanteissa
  • tuntee soveltavan liikunnan tarjontaa
  • osaa toimia tukea tarvitsevan henkilön avustajana liikuntatilanteessa
  • osaa suunnitella ja ohjata liikuntaa tukea tarvitseville henkilöille
  • osaa arvioida ja suositella liikuntaan osallistumista tukevia apuvälineitä ja tukimuotoja

Lisätietoja

Järjestetään yhteistyössä JAMKin Hyvinvointiyksikön kanssa.

Oppimateriaalit

Kuutamo, O. & Hölsömäki, H. 2005. Soveltavan liikunnan apuvälineet. Helsinki: Edita.

Verkkomateriaalit liikuntapalveluista

Ajankohtaiset artikkelit ja kirjallisuus soveltavan liikunnan opettamisesta ja ohjauksesta

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus