PRJKOK Projektiosaamisen moduuli (15+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Avainteksti

Asiantuntija- ja tietotyön organisointi perustuu useammiten projektimuotoiseen työskentelyyn. Siksi projektityöskentelyn osaaminen on oleellinen työelämätaito.

Kuvaus

Projektiosaamisen temaattinen moduuli yhdistää projektinhallinnan perusteet ja käytännön projektityön harjoittelun. Perehtyminen tiimityön johtamiseen ja ryhmädynamiikkaan tarjoaa lisäksi työelämävalmiudet menestyksekkääseen projektityöskentelyyn.

Moduuli muodostuu kolmesta opintojaksosta:

TJTA3111 Projektin hallinta 5 op 

YJOA2190 Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka 5 op

URAA1001 Tiimi&Työnantaja -projektikurssi 5 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää projektityön teoreettiset ja käytännölliset perusteet, ja osaa soveltaa niitä työelämän käytännön tilanteissa

- tunnistaa asiakastarpeen merkityksen projektin toteutukselle

- ymmärtää monialaisten ryhmien ja tiimien organisoitumiseen ja johtamiseen vaikuttavia ilmiöitä

- osaa soveltaa tiimi/ryhmäperusteisen projektityön teoreettista ymmärrystä käytännön johtamistilanteisiin

- tunnistaa oman osaamisensa projekti- ja tiimityössä, ja osaa hyödyntää osaamistaan monipuolisesti erilaisissa työtehtävissä

- osaa toimia vastuullisesti osana monitieteistä ja/tai monikulttuurista projektitiimiä

Esitietojen kuvaus

Moduulin suorittava opiskelija on tyypillisimmin toisen/kolmannen vuosikurssin opiskelija. Opiskelijalla on ymmärrys oman tieteenalan peruskäsitteistä.

Rakenne

Valitse kaikki (13–16 op)