JSBY6320 Oman talouden hallinta (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla annetaan työkaluja omaan talouteen liittyvään päätöksentekoon ja toimintaan. Lähtökohtana opintojaksolla ja oman talouden hallinnassa ovat tulojen ja varojen lisääminen sekä menojen ja sitoumusten hallinta. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy analysoimaan ja soveltamaan saamiaan työkaluja omassa arjessaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa tukea ja arvioida omaa kykyään lisätä tuloja
- ymmärtää säästämisen ja sijoittamisen perusperiaatteet, ja osaa arvioida erilaisia sijoitusmahdollisuuksia
- tunnistaa ja osaa suunnitella oman taloutensa menoja ja sitoumuksia
- osaa arvioida lainojen välisiä eroja, liittyen esimerkiksi lainakuluihin ja riskeihin
- tiedostaa maksamiseen liittyvät turvallisuuskysymykset, ja ymmärtää mikä on maksuhäiriömerkintä

Lisätietoja

Huom. Tämä opintojakso on vain Jyväskylän avoimen yliopiston tarjonnassa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan toistaiseksi Korpissa. https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/opintojakso/jsby6320/ilmoittaudu-opintoihin-avoinyo

Oppimateriaalit

Kurssilla käytettävä materiaali löytyy Moodle-oppimisympäristöstä

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Ei julkaistua opetusta