EKISYVERI Englannin kielen syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60+ op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Englannin kielen syventävissä opinnoissa opiskelija vahvistaa viestintäosaamistaan erityisesti ammatillisissa tilanteissa. Opiskelija erikoistuu valitsemiinsa erityisalueisiin perehtymällä syvällisesti niiden käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin ja oppii soveltamaan hankkimaansa tutkimustietoa erilaisissa työtehtävissä.

Osaamistavoitteet

Englannin kielen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee suullisen ja kirjallisen viestinnän ja esiintymisen englannin kielellä haastavissakin työelämän tilanteissa
  • hallitsee valitsemiensa erityisalueiden keskeiset käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät
  • osaa arvioida tutkimustietoa kriittisesti sekä soveltaa sitä asiantuntijatyössä
  • osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tieteellisen tutkimuksen ja raportoida siitä

Rakenne

Valitse kaikki (45+ op)