EKIS5790 Tekninen viestintä (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan erilaisten ohjetekstien kirjoittamista, editointia ja arvioimista. Teknisen viestinnän keskeiset tutkimuskysymykset, standardit, prosessit ja lainsäädäntö käydään läpi. Lopputyönä toteutetaan kurssin aihepiiriin ja laajuuteen soveltuva projekti.

Suoritustapa

Kontaktiopetus. Osallistuminen luennoille, viikoittaisten tehtävien suorittaminen sekä loppuprojektin tekeminen. 

Arviointiperusteet

Osallistuminen luennoille, viikoittaisten tehtävien sekä loppuprojektin suorittaminen. Lopullinen arvosana koostuu osallistumisesta (hyväksytty/hylätty), 30% viikoittaisista tehtävistä sekä 70 % lopputehtävästä. Arviointikriteerit saatavilla moodlessa.


Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee teknisen viestinnän keskeiset tiedot ja taidot:

  • Käyttäjälähtöisyys ja minimalismi
  • Teknisen viestinnän standardit, lainsäädäntö ja prosessit
  • Teknisen viestinnän työtavat; iteratiivinen kirjoittaminen, katselmointi ja arviointi
  • Proseduraalisen dokumentaation kirjoittaminen

Lisätietoja

Läsnäolovaatimus tapaamisissa: 80%

Suomenkielinen kurssi on tarkoitettu Diplomi-insinöörikoulutuksen opiskelijoille sekä Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijoille, jotka suorittavat Tiedon muotoilu ja tekninen viestintä –moduulia. Englannin kielen tutkinto-ohjelmaopiskelijat ja sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin englanniksi. Huom. jos englannin kielen opiskelija haluaa suorittaa temaattisen moduulin, englannin opintokokonaisuuteen tulee tämän tilalle tehdä joku muu kurssi.

Suositellut esitiedot

Kirjallisuus

  • Markel, M. & Selber, S. A. (2018). Technical Communication.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Läsnäolovaatimus tapaamisissa: 80%
Arviointiperusteet:
Lopullinen arvosana koostuu osallistumisesta (hyväksytty/hylätty), 30% viikoittaisista tehtävistä sekä 70 % lopputehtävästä. Arviointikriteerit saatavilla moodlessa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Lopullinen arvosana koostuu osallistumisesta (hyväksytty/hylätty), 30% viikoittaisista tehtävistä sekä 70 % lopputehtävästä. Arviointikriteerit saatavilla moodlessa.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus. Osallistuminen luennoille, viikoittaisten tehtävien suorittaminen sekä loppuprojektin tekeminen. 

Kirjallisuus:
  • Markel, M. & Selber, S. A. (2018). Technical Communication.

Opetus