EKIA5200 Tiedon muotoilu (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tiedon muotoilu on toimintaa, jonka tavoitteena on saattaa monimutkainen sisältö kohdeyleisölle ymmärrettävään ja saavutettavaan muotoon. Nykypäivän itsepalveluyhteiskunnassa tiedon muotoilu on yhä tärkeämpää, koska arkipäiväisten asioiden hoitaminen vaatii useiden digitaalisten palvelujärjestelmien hallintaa. Kurssilla tutustutaan tiedon muotoiluun käytännön harjoitusten kautta.


Arviointiperusteet

Itsenäinen verkkokurssi ja tehtävät (60%) ja työpajatyöskentely (40%).Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijat:

· ymmärtävät tiedon muotoilun merkityksen nyky-yhteiskunnassa

· ovat perehtyneet tiedon muotoilun periaatteisiin ja menetelmiin

· pystyvät arvioimaan erilaisten sisältöjen kielellistä saavutettavuutta

· osaavat tuottaa lähdemateriaaleista kielellisesti saavutettavaa, käyttäjälähtöistä sisältöä. 

Lisätietoja

Suomenkielinen kurssi on tarkoitettu Diplomi-insinöörikoulutuksen opiskelijoille sekä Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijoille, jotka suorittavat Tiedon muotoilu ja tekninen viestintä –moduulia. Englannin kielen tutkinto-ohjelmaopiskelijat ja sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin englanniksi. Huom. jos englannin kielen opiskelija haluaa suorittaa temaattisen moduulin, englannin opintokokonaisuuteen tulee tämän tilalle tehdä joku muu kurssi. 

Oppimateriaalit

A selection of background reading provided at the start of the course.

In addition to the course literature, students will choose additional materials for their final project.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Attendance requirement for completing the course: 80%.
Arviointiperusteet:
Itsenäinen verkkokurssi ja tehtävät (60%) ja työpajatyöskentely (40%).
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuminen luennoille, viikoittaisten tehtävien sekä loppuprojektin suorittaminen. Lopullinen arvosana koostuu osallistumisesta (hyväksytty/hylätty), 30% viikoittaisista tehtävistä sekä 70 % lopputehtävästä. Arviointikriteerit saatavilla moodlessa.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus. Osallistuminen luennoille, viikoittaisten tehtävien suorittaminen sekä loppuprojektin tekeminen.

Oppimateriaalit:

Valikoima taustakirjallisuutta, joka jaetaan kurssin alussa.

Kurssikirjallisuuden lisäksi opiskelijat valitsevat lisämateriaalia loppuprojektia varten.

Kirjallisuus:
  • Valikoima taustakirjallisuutta, joka jaetaan kurssin alussa

Opetus