KIMO2010 Kaksikielisen opetuksen ja kielirikasteisen toiminnan pedagogiikka (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan kaksikielistä opetusta ja kielirikasteista toimintaa laajasti osana monikielistä ja kielitietoista kielikasvatusta. Opinnoissa syvennetään tietämystä ja kehitetään pedagogisia taitoja kaksikielisen opetuksen ja kielirikasteisen toiminnan alueilta sekä tutustutaan monipuolisesti kaksikielisen opetuksen ja kielirikasteisen toiminnan periaatteisiin ja työskentelytapoihin sekä alueen tutkimukseen.

Suoritustavat

Pienryhmätyöskentely, asiantuntijaluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, kaksikielisen/kielirikasteisen toiminnan havainnointi. Harkinnan mukaan luennolle osallistumisen sijaan vaihtoehtoinen suoritustapa.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kaksikielisen opetuksen ja kielirikasteisen toiminnan merkityksen oppimisen ja opetuksen kentällä
  • tuntee kaksikielisen opetuksen ja kielirikasteisen toiminnan kansainvälistä kenttää ja tutkimusta ja osaa tarkastella niitä kriittisesti
  • tuntee kaksikielisen opetuksen ja kielirikasteisen toiminnan ohjausasiakirjoja ja erilaisia toteutustapoja Suomessa
  • osaa tarkastella kaksikielisen opetuksen ja kielirikasteisen toiminnan toteutumista suhteessa tutkimustietoon ja suunnitella yhteisesti arvioitavan pienimuotoisen opetustuokion 
  • osaa kytkeä oppimansa käytännön opetustyöhön ja huomioida työn eettiset perusteet 

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kontaktiopetuskerroista), kirjallisuutteen tutustuminen ja oppimistehtävät.

Oppimateriaalit

Ajankohtaisia artikkeleita ja ohjausasiakirjoja kaksikielisestä opetuksesta opettajan ohjeiden mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Pienryhmätyöskentely, asiantuntijaluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, kaksikielisen/kielirikasteisen toiminnan havainnointi.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kontaktiopetuskerroista), kirjallisuutteen tutustuminen ja oppimistehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kontaktiopetuskerroista), kirjallisuutteen tutustuminen ja oppimistehtävät.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Pienryhmätyöskentely, asiantuntijaluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, kaksikielisen/kielirikasteisen toiminnan havainnointi. 

Oppimateriaalit:

Ajankohtaisia artikkeleita ja ohjausasiakirjoja kaksikielisestä opetuksesta opettajan ohjeiden mukaan.

Opetus