KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Järjestävä organisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla perehdytään monikielisyyteen sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta tarkasteltuna. Monikielisyyttä tarkastellaan syventävästi yhteiskunnallisena ilmiönä, osana työelämää ja kielentutkimuksen kenttänä. Kurssin teemoina ovat monikielisyys ja oikeudenmukaisuus, monikielisyys ja media, monikielinen työelämä ja talous, monikielinen perhe ja lapsi sekä monikielinen yhteiskunta, yksilö, identiteetti ja yhteisö.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää monikielisyyttä sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta tarkasteltuna
  • on perehtynyt monikielisyyden erilaisiin määritelmiin ja tutkimusalan käsitteisiin
  • tuntee monikielisyystutkimuksen keskeisiä teemoja, kysymyksenasetteluja ja menetelmiä
  • osaa kriittisesti tarkastella aihetta koskevaa monikielistä kirjallisuutta ja muuta materiaalia ja soveltaa oppimaansa tehtävänannoissa
  • ymmärtää monikielisyyden osana opiskelu- ja työelämätaitoja

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit, oheislukemisto (artikkelit)

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus: väh. 80% luennoista oltava läsnä
Arviointiperusteet:
Itsenäiset oppimistehtävät, suullinen tentti, aktiivinen osallistuminen luennoille (väh. 80% luennoista oltava läsnä).
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät kurssin teemoista (yksilö- tai paritehtävät).
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Itsenäiset oppimistehtävät, suullinen tentti, aktiivinen osallistuminen luennoille (väh. 80% luennoista oltava läsnä).
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, oppimistehtävät kurssin teemoista (yksilö- tai paritehtävät), suullinen tentti. 

Oppimateriaalit:

Luentomateriaalit, oheislukemisto (artikkelit)

Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Written assignments. More detailed assessment criteria will be provided as part of the instructions for the assignments.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Independent study: readings, writing assignments.

Oppimateriaalit:

List of readings provided by the instructor

Opetus