MONS1000 Kriittinen diskurssintutkimus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin kriittisen diskurssintutkimuksen näkökulmista, mukaan lukien kriittisen sosiolingvistiikan ja etnografian näkökulmat. Teemat liittyvät diskurssin, identiteetin, vallan ja yhteiskunnallisen muutoksen kysymyksiin. Kurssilla keskitytään kriittisen diskurssintutkimuksen keskeisiin lähestymistapoihin, käsitteisiin ja menetelmiin ja harjaannutetaan keskeisiä tutkimustaitoja: kriittistä ajattelua ja kirjoittamista, tieteellistä ongelmanratkaisukykyä ja tuotetun tiedon hyödyntämistä osana monialaista kieliasiantuntijuutta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80% tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää diskurssin roolin yhteiskunnallisissa kysymyksissä
  • tuntee kriittisen diskurssintutkimuksen keskeisiä lähestymistapoja, käsitteitä ja metodeja
  • osaa hyödyntää kriittistä diskurssintutkimusta vastuullisesti yhteiskunnallisesti relevanttien kysymysten tarkastelussa ja osana kieliasiantuntijuuttaan
  • on harjaantunut tutkimustaidoissa ja kehittänyt ongelmaratkaisutaitojaan

Lisätietoja

Kurssi järjestetään eri vuosina vaihtelevasti suomeksi tai englanniksi - tarkista tiedot opetusohjelmasta. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on tehty kandidaatintutkielma. 

Esitietojen kuvaus

MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Only the book

Heller, Monica, Pietikäinen Sari and Pujolar Joan (in print) Critical Language Research: How to Study Language Issues that Matter. Routledge. 

Kirjallisuus

  • Heller, Monica, Pietikäinen Sari and Pujolar Joan (in print) Critical Language Research: How to Study Language Issues that Matter. Routledge.
  • Pietikäinen, Sari ja Anne Mäntynen (2019). Uusi kurssi kohti diskurssia. Vastapaino.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssi järjestetään eri vuosina vaihtelevasti suomeksi tai englanniksi - tarkista tiedot opetusohjelmasta.
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80% tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Reading circle is only organized in English.
Arviointiperusteet:
Participation in class and final presentation. More detailed assessment criteria will be provided as part of the instructions for the course.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Moodle-tentti.
Arviointiperusteet:
Osallistuminen tenttiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80% tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, oppimistehtävät

Kirjallisuus:
  • Heller, Monica, Pietikäinen Sari and Pujolar Joan (in print) Critical Language Research: How to Study Language Issues that Matter. Routledge.
  • Pietikäinen, Sari ja Anne Mäntynen (2019). Uusi kurssi kohti diskurssia. Vastapaino.

Opetus

x

Reading Circle (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Participation in class and final presentation. More detailed assessment criteria will be provided as part of the instructions for the course.
Suorituskieli:
englanti
Työskentelytavat:

Reading circle, presentations.

Kirjallisuus:
  • Heller, Monica, Pietikäinen Sari and Pujolar Joan (in print) Critical Language Research: How to Study Language Issues that Matter. Routledge.
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta