KIMO2020 Oppijoiden monikielisyyden tukeminen kouluyhteisössä (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan oppijoiden monikielisyyden tukemista opetuksessa koko kouluyhteisön kielitietoisuuden näkökulmasta.

Suoritustavat

Pienryhmätyöskentely, asiantuntijaluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, monikielisen opetusryhmän havainnointi. Harkinnan mukaan luennolle osallistumisen sijaan vaihtoehtoinen suoritustapa.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää laajasti oppijoiden monikielisyyttä resurssina ja rikkautena ja tunnistaa siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä
  • tuntee monikielisen pedagogiikan tutkimusta ja käytänteitä
  • osaa huomioida ja tukea oppijoiden monikielisyyttä monipuolisesti yhteistyössä muiden opettajien kanssa
  • on tutustunut S2-opetukseen ja oman äidinkielen opetukseen osana koko kouluyhteisön kielenopetusta

Lisätietoja

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kontaktiopetuskerroista), oppimistehtävät ja projektityö.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Pienryhmätyöskentely, asiantuntijaluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, monikielisen opetusryhmän havainnointi. Harkinnan mukaan luennolle osallistumisen sijaan vaihtoehtoinen suoritustapa.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kontaktiopetuskerroista), oppimistehtävät ja projektityö.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kontaktiopetuskerroista), oppimistehtävät ja projektityö.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Pienryhmätyöskentely, asiantuntijaluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, monikielisen opetusryhmän havainnointi. Harkinnan mukaan luennolle osallistumisen sijaan vaihtoehtoinen suoritustapa.

Oppimateriaalit:

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Opetus