MONS1009 Opinnot ulkomailla: diskurssintutkimus (1–10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään johonkin diskurssintutkimuksen ajankohtaiseen ilmiöön tai kysymykseen ulkomaisessa yliopistossa. Tavoitteena on syventää ymmärrystä diskurssintutkimuksen laajasta kentästä ja erilaisista lähestymistavoista sekä tutustuttaa erityisesti diskurssintutkimuksen kansainvälisiin tutkimusaiheisiin, -konteksteihin ja -käytänteisiin.

Suoritustavat

Opiskelu ulkomaisessa yliopistossa. Tyypillisesti tämä tapahtuu vaihtojakson aikana.

Arviointiperusteet

Todistus ulkomaisessa yliopistossa suoritetuista soveltavista opintojaksoista. Arvosana määräytyy ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen arvosanojen mukaan.   

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on syventänyt osaamistaan jostakin diskurssintutkimuksen ajankohtaisesta ilmiöstä

- osaa kytkeä ilmiön osaksi laajempaa diskurssintutkimuksen kenttää ja viitekehystä

- tuntee diskurssintutkimuksen kansainvälistä tutkimusta ja sen painotuksia   

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opiskelu ulkomaisessa yliopistossa. Tyypillisesti tämä tapahtuu vaihtojakson aikana.
Arviointiperusteet:
Todistus ulkomaisessa yliopistossa suoritetuista soveltavista opintojaksoista. Arvosana määräytyy ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen arvosanojen mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1–10 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Todistus ulkomaisessa yliopistossa suoritetuista soveltavista opintojaksoista. Arvosana määräytyy ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen arvosanojen mukaan.
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta