KOPS1100 Kielenoppimisen uudet työkalut ja ympäristöt (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla syvennetään tietämystä kielenoppimisen ja-opettamisen sosiaalisesta perustasta ja tutustutaan yhteiskunnallisten muutosten, kuten digitaalisation ja monilukutaidon vaikutuksiin koulumaailmaan. Kurssi perehdyttää opiskelijoita uusien oppimisympäristöjen ja työvälineiden käyttöön ja arviointiin sekä oppilaiden oppimisen tukemiseen ja arviointiin tällä alueella. 

Suoritustavat

Kontaktiopetus, projektityö

Itseopiskelu: aihetta käsittelevään aineistoon perehtyminen ja projektityö.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista), projektityö

Itseopiskelu: aihetta käsittelevään aineistoon perehtyminen ja projektityö.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • syventyy kielenoppimisen ja -opettamisen sosiaaliseen perustaan.
  • osaa soveltaa teoreettista tietoa kielenoppimisen ja -opettamisen tutkimukseen
  • ymmärtää yhteiskunnallisten muutosten haasteita ja mahdollisuuksia kielenopetukselle
  • ymmärtää digitalisaation ja monilukutaidon merkityksen kielenoppimiselle ja -opettamiselle
  • tuntee, osaa käyttää ja arvioida kielenopettajan työssä olennaisia oppimisympäristöjä ja oppimisen välineitä

  • pystyy tukemaan oppilaita verkkoympäristöjen ja –työkalujen tarkoituksenmukaisessa oppimiskäytössä eettisiä periaatteita noudattaen

  • osaa hakea lisätietoa eri oppimisympäristöjen ja työkalujen käytöstä kielenopetuksessa.

Lisätietoja

Huom. Jos olet jo tehnyt edellisen OPSin KOPA1001 Kielenoppimisen uudet työkalut ja ympäristöt (3 op), et voi tehdä tätä opintojaksoa. 

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus, projektityö
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista), projektityö
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Itseopiskelu: aihetta käsittelevään aineistoon perehtyminen ja projektityö.
Arviointiperusteet:
Projektityö
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kurssin tapaamisista), projektityö
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, projektityö

Oppimateriaalit:

Ilmoitetaan kurssin alussa

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Projektityö
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itseopiskelu: aihetta käsittelevään aineistoon perehtyminen ja projektityö.

Oppimateriaalit:

Ilmoitetaan kurssin alussa

Opetus