KOPS1002 Identiteetti, toimijuus ja tunteet kielten oppimisessa ja opettamisessa (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään identiteetin, toimijuuden ja tunteiden merkitykseen kielen oppimisessa ja opettamisessa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja ryhmätyöskentely

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kontaktiopetuskerroista), oppimistehtävät ja lopputyö.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä identiteetin, toimijuuden ja tunteen käsitteet
  • tuntee identiteetin, toimijuuden ja tunteiden tutkimusta kielen oppimisen ja opettamisen alalla
  • osaa tukea oppilaiden kieli-identiteetin ja toimijuuden kehittymistä 
  • pystyy hyödyntämään kurssin peruskäsitteitä kielenopettamiseen ja -oppimiseen liittyvässä tutkimuksessa
  • tuntee identiteetin, toimijuuden ja tunteiden tutkimukseen liittyviä tutkimusmenetelmiä

Lisätietoja

Kurssi toteutetaan vuoron perään suomen- tai englanninkielisenä. Tarkista tiedot opetusohjelmasta.

Esitietojen kuvaus

For LAGIC students: LACS1014 Approaches in Language and Learning

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kontaktiopetus ja ryhmätyöskentely. Kurssi toteutetaan vuoron perään suomen- tai englanninkielisenä. Tarkista tiedot opetusohjelmasta.
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kontaktiopetuskerroista), oppimistehtävät ja lopputyö.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (min. 80 % kontaktiopetuskerroista), oppimistehtävät ja lopputyö.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja ryhmätyöskentely

Oppimateriaalit:

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Opetus