SOKS170 Soveltava kielentutkimus nyt: luentopassi (1–3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssi koostuu osallistumisesta vierailuluennoille, esitelmätilaisuuksiin, seminaareihin tai konferensseihin Kielikampuksella tai osallistumisesta vastaaviin soveltavan kielitieteen tutkimukseen liittyviin tilaisuuksiin muualla.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (luennot), oppimispäiväkirja

Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirja. Jokaisesta tilaisuudesta on oltava oppimispäiväkirjassa tarkat tiedot (aika, paikka, aihe) sekä liitteenä tilaisuuden järjestäjän allekirjoittama todistus osallistumisesta.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit voi pyytää vastuuopettajalta, kun on ilmoittautunut kurssille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• on tutustunut viimeaikaiseen tutkimukseen soveltavan kielentutkimuksen alalla

Lisätietoja

Jokaisesta luennosta tai esitelmästä kirjoitetaan 500 sanan oppimispäiväkirjateksti, jossa kuvataan tilaisuuden anti ja merkitys opiskelijan oman tieteenalan, opintojen ja oppimisen näkökulmasta. Yksi opintopiste = osallistuminen kolmelle luennolle (n. 90 minuuttia per luento) ja näistä oppimispäiväkirjatekstien kirjoittaminen. Opintojakson voi suorittaa joustavasti keräämällä luentoja useamman lukukauden aikana. Tilaisuuksia, joita voi käyttää luentopassiin: vierailuluennot, vierailuseminaarit tai tutkijatapaamiset, väitöstilaisuudet, konferenssi- ja seminaariesitelmät, muut erikseen sovitut tilaisuudet.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus