MONS1111 Current topics in Critical Discourse Studies (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tämä syventävä kriittiseen diskurssintutkimukseen pureutuva opintojakso tutustuttaa opiskelijat uusimpiin alan tutkimuksiin sekä alan teoreettiseen ja metodologiseen kehitykseen. Opintojakso keskittyy erityisesti kolmeen kriittisen diskurssintutkimuksen alueeseen: 1) Diskurssi ja epäoikeudenmukaisuus, 2) Diskurssi ja identiteetti sekä 3) Diskurssi ja toimijuus. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on läpikotainen ymmärrys diskurssintutkimuksen ajankohtaisista keskustelunaiheista ja hän pystyy kriittisesti tarkastelemaan alalla käynnissä olevaa tutkimusta sekä soveltamaan käsityksiään omaan tutkimukseensa. 

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80% tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ajankohtaisia kriittisen diskurssintutkimuksen ilmiöitä ja kysymyksiä, käsitteitä ja metodeja
  • osaa hyödyntää kriittisen diskurssintutkimuksen viimeisimpiä tutkimuksia omissa opinnoissaan ja osana kieliasiantuntijuuttaan
  • tuntee alalla tehtävää tutkimusta omassa tutkimusympäristössään
  • on harjaannuttanut omia kriittisiä tutkimustaitojaan ja kehittänyt ongelmanratkaisutaitojaan

Lisätietoja

Kurssi järjestetään englanniksi joka toinen vuosi - tarkista tiedot opetusohjelmasta.

Oppimateriaalit

Ajankohtaisia artikkeleita sekä kirjoja. Luettelo materiaaleista jaetaan opintojakson alkaessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssi järjestetään englanniksi joka toinen vuosi - tarkista tiedot opetusohjelmasta.
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80% tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80% tapaamisista oltava läsnä) ja ryhmätyöskentelyyn
Suorituskieli:
englanti
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, oppimistehtävät

Oppimateriaalit:

Ajankohtaisia artikkeleita sekä kirjoja. Luettelo materiaaleista jaetaan opintojakson alkaessa.

Opetus