KOPS1009 Opinnot ulkomailla: kielen oppiminen ja opettaminen (1–10 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksossa perehdytään ajankohtaiseen kielenoppimisen tai kielenopetuksen ilmiöön ulkomaisessa yliopistossa. Tavoitteena on erityisesti edistää ymmärrystä kielenoppimisen ja opettamisen kansainvälisistä konteksteista ja käytänteistä. Opintojakson opiskeleminen kehittää opiskelijan osaamista ja tietämystä kielenoppimisen ja opettamisen tutkimuksen laajasta kentästä ja tutkimukseen liittyvistä käsitteistä. 


Suoritustavat

Opiskelu ulkomaisessa yliopistossa. Tyypillisesti tämä tapahtuu vaihtojakson aikana.

Arviointiperusteet

Todistus ulkomaisessa yliopistossa suoritetuista soveltuvista opintojaksoista. Arvosana määräytyy ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen arvosanojen mukaan. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on syventänyt osaamistaan jostakin äidinkielen, toisen kielen tai vieraan kielen opetuksen tai oppimisen ajankohtaisesta ilmiöstä

- osaa kytkeä ilmiön laajempaan tutkimukselliseen ja/tai yhteiskunnalliseen kontekstiin

- osaa soveltaa ilmiön kielen oppimisen tai opettamisen tutkimukseen

- on tutustunut koulutuskontekstien merkityksen kielenoppimisen ja opettamisen tutkimukselle. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opiskelu ulkomaisessa yliopistossa. Tyypillisesti tämä tapahtuu vaihtojakson aikana.
Arviointiperusteet:
Todistus ulkomaisessa yliopistossa suoritetuista soveltuvista opintojaksoista. Arvosana määräytyy ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen arvosanojen mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (1–10 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Todistus ulkomaisessa yliopistossa suoritetuista soveltuvista opintojaksoista. Arvosana määräytyy ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen arvosanojen mukaan.
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta