RKMPER Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuus (25+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuus on tarkoitettu vapaaksi sivuaineeksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille ja se on suunnattu kaikille niille, jotka opinnoissaan tai työelämässä tarvitsevat ranskan kielen taitoa ja ranskankielisten maiden yhteiskuntaolojen tuntemusta. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti työelämän vaatimissa kielenkäyttötilanteissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

Opintokokonaisuus on luonteeltaan tieteidenvälinen. Siihen kuuluu: 1) kieliopinnot, joiden osuus tulee olla vähintään 10 op, 2) kulttuuri- ja yhteiskuntaopinnot, joiden painopistealueet opiskelija voi itse valita.

Opintokokonaisuuden suunnittelusta ja koordinoinnista vastaa Monikielisen akateemisen viestinnän keskus (Movi). Opetusta antaa sekä Movi että Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen romaanisen filologian oppiaine yhdessä eurooppalaisten Erasmus-kumppaneiden kanssa. Oppiaineena romaaninen filologia on tieteellisesti vastuussa opintokokonaisuudesta. Valmiin opintokokonaisuuden rekisteröi Movi.

HUOM ! Samaa kurssisuoritusta ei voida laskea ja osaksi tiedekuntien pakollisia tai vapaavalintaisia kieliopintoja ja osaksi opintokokonaisuutta. Monissa tiedekunnissa opintokokonaisuus voi korvata pakolliset 2. vieraan kielen opinnot.

Osaamistavoitteet

Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- osaa kommunikoida sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti ranskan kielellä
- tuntee ranskankielistä yhteiskuntaa ja kulttuuri-ilmiöitä
- omaa valmiudet soveltaa tietojaan ja taitojaan työelämän vaatimissa kommunikointitilanteissa, opiskelun ja vapaa-ajan kielenkäyttötilanteissa sekä kansainvälisissä tehtävissä

Esitietojen kuvaus

Opintojen aloittaminen edellyttää ranskan kielen lukion oppimäärän hallintaa tai yliopiston Movin ranskan kielen kurssien 3-4 suorittamista. Valmennuskurssi (3 op) opintojen alussa on tarkoitettu kielen perustaitojen kertaamiseen ja kehittämiseen.

Lisätietoja

Lisätietoja Teija Natri, Movi (teija.natri@jyu.fi)

Rakenne

Valitse väh. 25 op