RFIA049 Ranskan historia (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Nykyisen Ranskan alueen historia antiikista 1800-luvun alkuun

Kuvaus

Sisältö

Perehtyminen nykyisen Ranskan alueen historialliseen kehitykseen antiikista 1800-luvun alkuun. Opiskelijat seuraavat interaktiivisia luentoja, perehtyvät valitsemansa esseeaiheitten kirjoitusta tukevaan oheiskirjallisuuteen ja valmistavat kurssin lopuksi 5-7 sivun esseen suomeksi tai ranskaksi.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja esseen kirjoittaminen tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan

  • opiskelijalla on yleiskäsitys Ranskan poliittisesta ja kulttuurisesta kehityksestä eurooppalaisessa kontekstissa antiikista 1800-luvun alkuun.

  • Opiskelija kykenee tulkitsemaan keskeisimmät historiaa koskevat kulttuuriviitteet ranskalaisissa teksteissä ja selostamaan Ranskan historiaa suomeksi ja ranskaksi sekä oppilaille että suurelle yleisölle. 

Lisätietoja

In addition to learning content the course contributes to the development of following work-related skills
- sensibility to cultural differences
- critical media literacy

Oppimateriaalit

Kontaktiopetus: oheislukemisto
Kirjatentti: tenttikirjallisuus

Kirjallisuus

  • LEMARIGNIER, La France médiévale, Institutions et société OR
  • DELUMEAU, La peur en occident, osio/part Deuxième partie OR
  • FURET, Penser la révolution française

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja essee.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus