RFIP031 Kirjallisuus I (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan 1900-luvun ranskalaisiin kaunokirjallisiin teoksiin ja perehdytään kirjallisuusanalyysiin käytännön harjoitusten avulla.  

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitukset ja tentti tai kirjatentti. 


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt 1900-luvun ranskalaiseen kirjallisuuteen sekä kirjallisuusanalyysin metodeihin.

  • kykenee tunnistamaan ja analysoimaan ranskalaisia kulttuuriviitteitä. 

  • on harjoittanut työelämässä tarvittavia taitoja, kuten joustavuutta ja sopeutuvuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti


Oppimateriaalit

Opettajan ohjeiden mukaan.

Kirjallisuus

  • ZANOTTI-REBELLATO et al., Nouvelles du XXe. Siècle, (classiques Hatier, 2006) opettajan ohjeiden mukaan.
  • ETERSTEIN, La littérature française de A à Z (Éditions Hatier 2011) opettajan ohjeiden mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen, harjoitukset ja tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska

Opetus