XRAT1000 Opintomatka Ranskaan (2–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kaksikielinen tiimitoimintapäivä suomea opiskelevien ranskalaisopiskelijoiden kanssa
Yritysvierailu ja vierailu yhteen kansainväliseen järjestöön
Tapaamisia ja keskusteluja ranskaksi sekä Suomen Ranskan suurlähetystön edustajien, Suomalais-ranskalaisen kauppakamarin että YLEn Pariisin kirjeenvaihtajan kanssa
Toimintaa Suomen Ranskan instituutissa
Partimoine français – vierailuja historiallisiin kulttuurikohteisiin
Tutustumista taiteisiin – musiikki, teatteri, elokuva, taide

Osaamistavoitteet

Matkan jälkeen opiskelija:

- kykenee toimimaan ranskan kielellä työelämän vuorovaikutustilanteissa.
- kykenee oma-aloitteiseen tiedonhankintaan ranskaksi
- on testannut tiimityötaitojaan monikielisessä ympäristössä
- osaa raportoida ymmärrettävästi ja selkeästi ranskaksi, sekä suullisesti että kirjallisesti

Lisätietoja

Etusijalla ne Kauppatieteiden pääaineopiskelijat, joilla ranska on opinnoissa toinen vieras kieli ja Etudes françaises -opintokokonaisuuden opiskelijat.
 

Esitietojen kuvaus

Kielitaitotaso B1

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Matkaohjelmaan valmistavat tehtävät ennen matkaa, aktiivinen osallistuminen matkalle, ranskankielinen raportti matkan jälkeen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opintomatkaan, valmistaviin tehtäviin ja raportti (2–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Tiedonhakutehtäviä ja virtuaalikeskustelua ennen matkaa, osallistuminen toimintaan matkan aikana. Loppuraportti
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Tiedonhakutehtäviä ja virtuaalikeskustelua ennen matkaa, osallistuminen toimintaan matkan aikana. Loppuraportti

Opetus