XRAX1004 Ranskan kielen ääntämiskurssi (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Systemaattisissa ääntämis- ja intonaatioharjoituksissa keskitytään erityisesti niihin kohtiin, jotka eniten tuottavat suomalaiselle vaikeuksia.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

- osaa ääntää ranskaa luontevasti ja sujuvasti.


Lisätietoja

Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille. Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta.

Esitietojen kuvaus

Ranskan valmennuskurssi

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan laatima tai valitsema

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Suullinen tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Systemaattisia ääntämis- ja intonaatioharjoituksia.

Opetus