XRAT005 Ranska ja talous (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus


TEEMA: Ranskalainen talous ja yrityselämä: Yleistä Ranskan taloudesta, yrityselämästä ja markkinoinnista. Talousranskan erityispiirteitä. 


Osaamistavoitteet

Tavoitteena vahvistaa itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaitoa (B1+ Eurooppalainen viitekehys).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- kyetä ymmärtämään sekä kirjoitettua että suullista yleistä talous- ja yrityselämän viestintää
- kyetä hahmottamaan ja osittain omaksumaan ranskalaisen liikeviestinnän olennaisia piirteitä
- osata keskustella talous ja yritys-elämästä käyttäen sopivaa sanastoa ja rakenteita
- osata laatia rakenteeltaan selkeitä tekstejä
- pystyä esittelemään lyhyesti omaa alaansa


Lisätietoja

Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille. Kurssi käy osaksi Etudes françaises -opintokokonaisuutta.

Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmennuskurssin suorittaminen. 

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali Moodlessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi pohjautuu kurssitavoitteisiin. Osa kurssitehtävistä arvioidaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.

Kirjallisia ja suullisia tehtäviä ja harjoituksia sekä kirjallisen että kuvamateriaalin pohjalta.

Opetus