XRAT006 Ranskan palvelut ja instituutiot (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Teema: Julkiset palvelut ja instituutiot Ranskassa
Kurssilla tutustutaan Ranskan julkisiin palveluihin ja instituutioihin sekä hallinnollisen ranskan erityispiirteisiin. Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.

Suoritustavat

Kirjallisia ja suullisia tehtäviä ja harjoituksia sekä kirjallisen että kuvamateriaalin pohjalta.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena vahvistaa itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaitoa (B1+ Eurooppalainen viitekehys)
Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- tuntea Ranskan yhteiskuntaelämää, sen rakenteita ja viestintäkulttuuria sekä pystyä vertaamaan sitä omaan kontekstiinsa
- hahmottaa hallinnollisen ranskan piirteitä
- pystyä kirjoittamaan ymmärrettävää ja selkeästi rakentuvaa asiatekstiä
- kyetä huomioimaan formaalin vuorovaikutustilanteen vaatimukset ja toimimaan niiden mukaisesti suullisissa vuorovaikutustilanteissa
- kyetä laatimaan ja pitämään selkeästi etenevä suullinen esitys omalta alaltaan.

Lisätietoja

Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille. 

Kurssi käy myös osaksi Etudes françaises -opintokokonaisuutta.

Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmennuskurssin suorittaminen. 

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali Moodlessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi pohjautuu kurssitavoitteisiin. Osa kurssitehtävistä arvioidaan.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Osa tehtävistä arvioidaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Tehtäviä ja pieniä projekteja (suullisesti ja kirjallisesti) kurssin aihepiireihin liittyen.

Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (2–3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Tehtäviä ja pieniä projekteja kirjallisesti kurssin aihepiireihin liittyen. Muutama tehtävä esitetään myös suullisesti (tapaaminen opettajan kanssa tai skype).

Oppimateriaalit:

Opettajan laatima

Opetus