XRAT004 Työelämäviestintää ranskaksi (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

TEEMA: Haluatko oppia ranskalaisessa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja? Osaatko toimia korrektisti ranskaksi oman alasi viestintätilanteissa?
SISÄLTÖ: Kurssilla tarkastellaan ranskankielistä työelämää ja sen suullisen ja kirjallisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä.


Osaamistavoitteet

Tavoitteena vahva itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1+ Eurooppalainen viitekehys).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- ymmärtää ja pystyä huomioimaan työelämän vuorovaikutustilanteissa erilaisia tapoja toimia 
- osata toimia asianmukaisesti ranskankielisissä työ- ja yliopistoelämän viestintätilanteissa
- osata laatia työelämässä kirjoitettavia tekstejä tiedostaen niiden taustalla olevat viestintätilanteet ja viestintäkulttuurit (esim. CV, lettre, courriel, argumentation).

Lisätietoja

Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille.

 Kurssi käy myös osaksi Etudes françaises -opintokokonaisuutta.

Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito B1

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali Moodlessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi pohjautuu kurssitavoitteisiin. Osa kurssitehtävistä arvioidaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Muutamia simuloituja ja autenttisia harjoituksia erilaisista viestintätilanteista arvioidaan. Pieniä arviointavia projekteja, jotka esitellään suullisesti tai kirjallisesti.
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Suullisia ja kirjallisia työelämän vuorovaikutustilanteita harjoitellaan

Opetus