XRA0022 Ranskan kirjoitusharjoitukset (2–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla opetellaan kommunikoimaan kirjallisesti erityyppisiä tekstejä lukien ja tuottaen. Kurssilla aloitetaan lyhyistä teksteistä (kirjeet, viestit) ja edetään pitempien ja kompleksisempien kirjoitelmien laadintaan (kertomukset, raportit) opiskelijan tarpeiden mukaan.


Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1+)

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- osata kirjoittaa itsenäisesti ja selkeästi muodoltaan, aiheiltaan ja tavoitteiltaan erilaisia tekstejä.
- osata hyödyntää sanakirjaa käyttääkseen aiheeseen sopivaa sanastoa ja sopivia lauserakenteita sidosteisen tekstin laatimiseksi.

Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1) Euroopplalainen viitekehys, esim Ranskan valmennuskurssin suorittaminen

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssitehtäviin perustuva arviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Kirjoitus- ja lukutehtäviä tunnilla ja kotitehtävinä.

Ei julkaistua opetusta