XRAX1006 Ranskalainen elokuva (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla tarkastellaan Ranskan 1900- ja 2000-lukujen historiallisia ja yhteiskunnallisia tapahtumia, sekä ranskalaisen kulttuurin erityispiirteitä elokuvan kautta. Elokuvien tapahtumien taustalla olevista ilmiöistä lukemisen, keskustelemisen ja raportoinnin tarkoituksena on sekä hahmottaa viimeisen vuosisadan Euroopan tapahtumia että edistää suullista ja kirjallista kielitaitoa.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1+) 

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:

  • kyetä seuraamaan ranskankielisiä elokuvia tai dokumentteja ja ymmärtää niiden sisältö kielellisesti
  • hakea itsenäisesti tausta- ja asiatietoa elokuvien teemoista sekä kyetä raportoimaan aiheesta muille
  • pystyä ottamaan osaa keskusteluun elokuvien aihepiireistä ja kulttuurihistoriallisesta taustasta

Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito ( B1) Eurooppalainen viitekehys) 

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kriteeripohjainen arviointi pohjautuen kurssin tavoitteisiin. Arvioidaan kurssin aikana suoritettuja tehtäviä, esim. elokuvien tai kirjallisten tekstien kommentointi/arvostelu. Aktiivinen osallistuminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Elokuvien/dokumenttien seuraamista, niiden ympäriltä tiedonhakua ja teksteihin tutustumista, keskustelua ryhmissä, suullisia ja kirjallisia raportteja.
Ei julkaistua opetusta