XRAX1014 Puhu Suomesta ranskaksi (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssillä käsitellään opiskelijoita kiinnostavia teemoja Suomeen liittyen keskustelujen ja pienten projektien muodossa.

Osaamistavoitteet

Vahvistetaan itsenäisen kielenkäyttäjän taitoa B1+ (Eurooppalainen viitekehys)

Kurssin jälkeen opiskelijan odotetaan:

- osaavan keskustella ja kertoa joistakin Suomeen liittyvistä asioista (esim. historia, koulutus, taiteet) ranskaksi

- osaavan hyödyntää kriittisesti ranskankielisiä lähteitä Suomeen liittyen.

Lisätietoja

Valinnainen kurssi kaikille yliopiston opiskelijoille

Osa Ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuutta

Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän taito B1 (Eurooppalainen viitekehys)

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osa suullisista kurssitehtävistä arvioidaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Suullisia tehtäviä ja pieniä projekteja valittuihin aihepiireihin liittyen. 

Ei julkaistua opetusta