XRAX1002 Ranskankielinen vuorovaikutus (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutusstrategioita sekä esiintymis- ja argumentointitaitoja.
Aihepiireinä mm. yliopisto-opiskelu, ranskalainen kulttuuri ja yhteiskunta, ajankohtaiset asiat sekä opiskelijoiden omat erikoistumisalat.


Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1)

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
• kyetä etukäteen valmistautumalla keskustelemaan omasta erikoisalastaan ja spontaanisti yleisistä aihepiireistä
• pystyä osallistumaan opiskeluun ja työelämään liittyviin vuorovaikutustilanteisiin
• osata perustella oma mielipiteensä ja argumentoida
• kyetä itsenäisesti kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan

Lisätietoja

  • Vapaavalintainen akateemisen tason kurssi kaikille opiskelijoille.
  • Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta.

Esitietojen kuvaus

Valmennuskurssin suorittaminen.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali moodlessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Vuorovaikutustaitojen itse- ja vertaisarviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Ryhmäprojektin esittely, itsearviointi. Arvioidaan ranskan suullisen esittämisen taso.
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Vuorovaikutustilanteiden harjoittelua. Pieni ryhmäprojekti.

Oppimateriaalit:

Opettajan laatiman materiaali moodlessa

Opetus