RFIA032 Kirjallisuus II (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Luentosarja, jolla tutustutaan ranskalaisen kirjallisuuden suuntauksiin 1600-luvulta 1900-luvun lopulle. 

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitukset ja tentti tai kirjatentti. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on tutustunut ranskankieliseen kirjallisuuteen eurooppalaisessa kulttuurikontekstissa.

  • tuntee kirjallisuuden merkityksen menneisyyden ja nykymaailman hahmottamiseksi. 

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • joustavuus ja sopeutuvuus
  • ongelmanratkaisutaito
  • kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

  • valmiudet ottaa haltuun lyhyessä ajassa uusi kenttä 

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeiden mukaan.

Kirjallisuus

  • Opettajan ohjeiden mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen, harjoitukset ja lopputentti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska

Opetus