XRAT001 Ranska ja yhteiskunta (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

TEEMA: Ranskankielinen yhteiskunta, sen historia ja kulttuuri, sekä eri alueitten erityispiirteitä.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena vahvistaa itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaitoa (B1+ Eurooppalainen viitekehys).
Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- kyetä hakemaan tietoja akateemisista ranskankielisistä lähteistä
- pystyä koostamaan kirjallisesti tietoja yleiskieliseksi tekstiksi
- osata kertoa ymmärrettävästi valitsemastaan yhteiskuntaan tai kulttuuriin liittyvästä aiheesta
- kyetä osallistumaan keskusteluun ranskaksi ja tulemaan ymmärretyksi

Lisätietoja

Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille. 

Kurssi käy osaksi Etudes françaises -opintokokonaisuutta.

Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1, esim. ranskan valmennuskurssin suorittaminen.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali Moodlessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointi pohjautuu kurssitavoitteisiin. Osa kirjallisista ja suullisista kurssitehtävistä arvioidaan
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kaikki itsenäiset tehtävät suoritettu hyväksyttävästi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Arvioidut tehtävät suoritettu hyväksyttävästi. Itsearviointi
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Tehtäviä ja pieniä projekteja (suullisesti ja kirjallisesti) kurssin aihepiireihin liittyen. 

Oppimateriaalit:

Opettajan laatimat materiaalit moodlessa.

Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (2–3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Arvioidut tehtävät suoritettu hyväksyttävästi
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Tehtäviä ja pieniä projekteja kurssin aihepiireihin liittyen.

Oppimateriaalit:

Materiaali moodlessa

Opetus