XRAX1007 Ranskankielisen alueen taide (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö räätälöidään opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan.


Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan tuntevan pääpiirteissään ranskankielisen alueen taideperinnettä tai tarkemmin jonkin taidesuuntauksen piirteitä ja edustajia.

Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (B1), esim. ranskan valmennuskurssin suorittaminen.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan laatima materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osa tehtävistä arvioidaan
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Kurssilla tehdään suullisia tehtäviä ja pieniä projekteja, jotka esitellään suullisesti

Ei julkaistua opetusta