Liikuntateknologian maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Liikuntatieteiden maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Liikuntateknologian maisteriohjelmaan valituilla opiskelijoilla on vähintään yliopiston kandidaatin tutkinto tai soveltuva (insinööri tai tradenomi) AMK-tutkinto. Hänellä on taustaopintoja luonnontieteiden, tekniikan, ja/tai informaatioteknologiaan liittyen vähintään 50 op. Liikuntateknologian liikuntabiologisen maisterikoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ihmisen ja teknologian välisiä yhteyksiä liikunnan, urheilun ja hyvinvoinnin viitekehyksessä. Koulutuksessa keskitytään biomekaniikan ja fysiologian perusteisiin ja henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunniteltuihin omakohtaisiin tavoitteisiin. Pro gradu-tutkielma tehdään joko biomekaniikan, liikuntafysiologian tai valmennus- ja testausopin pääaineeseen opintosuunnan vahvuuksia ja tutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Valmistuneet liikuntatieteiden maisterit voivat sijoittua liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä edistäviin teknologia- ja palvelualan yrityksiin asiantuntijoiksi. Valmistuneilla on valmiuksia tuotekehitykseen ja yrityksen perustamiseen.

Osaamistavoitteet

Liikuntateknologian maisteriohjelmasta valmistuvalla liikuntatieteiden maisterilla (LitM) on laaja-alainen osaaminen ihmisen elimistön rakenteesta, toiminnasta ja adaptaatioista liikunnan ja terveyden viitekehyksessä sekä liikuntabiologisista mittausmenetelmistä. Maisteri hallitsee syvällisesti valitsemansa erikoistumisalan tutkimus- ja analyysimenetelmiä sekä kokeellisen tutkimuksen prosessin oman pro gradu –tutkielman teon kautta. Hän osaa työskennellä yhteistyössä eri alan asiantuntijoiden kanssa, tuottaa tieteellistä asiatekstiä ja viestiä tieteellisestä tutkimuksesta vastuullisesti.

Rakenne

Valitse kaikki (67+ op)