BMES1004 Hermolihasjärjestelmän adaptaatio (4–6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

The aim of the course is to advance understanding of neuromuscular system function through different mechanisms of adaptation.

Kuvaus

 • Hermolihasjärjestelmän adaptoituminen seuraavassa kontekstissa:

  • Lihasväsymys ja palautuminen

  • Voima-, nopeus- ja taitoharjoittelu

  • Ikääntyminen

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

 • ymmärtää syvällisesti hermolihasjärjestelmän adaptoitumismekanismit

 • ymmärtää ja osaa soveltaa biomekaanisia tutkimusmenetelmiä hermolihasjärjestelmän akuutin ja kroonisen adaptaation tutkimiseen ja tulkitsemiseen

 • osaa kriittisesti tulkita alan kirjallisuutta

 • osaa soveltaa edellä mainittua tietoa käytännön harjoitteluun erilaisilla kohderyhmillä

Lisätietoja

Etäopetuksena:

Luentoja 12 tuntia

Ohjattu pienryhmätyöskentely 10 tuntia

- sisältäen laboratorioharjoituksen 20 tuntia

Kirjallisuus 300 sivua

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja pienryhmätyöskentelyyn ja harjoitustyön tekeminen ja raportointi. Luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. Kirjallisuus tentitään kevät- ja syyslukukauden yleisinä tenttipäivinä.

Esitietojen kuvaus

LitK

Kirjallisuus

 • P. Gardiner. 2011. Advanced Neuromuscular Exercise Physiology. Champaign, IL, USA: Human Kinetics (chapters 2, 4-5, 9-10); ISBN: 9781492578239

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
LBIA014 6 op korvaa BMES1004 4 op kurssin.
Arviointiperusteet:
Luentotentti 50%, kirjatentti 40%, ryhmätyö 10%. Edellytyksenä pienryhmätyöskentelyssä läsnäolo.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus