VTES1000 Valmennuksen ja testauksen syventävä kurssi (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opiskelija syventää tietämystä voiman, kestävyyden, nopeuden ja taidon harjoittamisen adaptaatiomekanismeista, harjoittelun ohjelmoinnista ja testaamisesta.

Kuvaus

  • Fyysisen kunnon ja suorituskyvyn mittaaminen ja harjoittaminen

  • Harjoittelun vaikutusmekanismit

  • Harjoittelun ohjelmointi ja harjoitteluvaikutusten monitorointi

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija

  • osaa analysoida liikuntabiologisia ilmiöitä valmennuksen ja testauksen eri osa-alueilla

  • jäsentää yksityiskohtaisesti valmennus- ja testausopin eri osa-alueiden ilmiöitä ja niihin liittyviä mekanismeja

  • osaa arvioida kriittisesti fyysisen suorituskyvyn mittaamiseen ja harjoittamiseen liittyvää tutkimustietoa

Lisätietoja

Syyslukukausi, 1 periodi 
Oppimateriaalit

 Kurssilla jaettava materiaali: Aihealueen uusimmat valikoidut tutkimusartikkelit

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
· Aktiivinen osallistuminen luennoille (12 tuntia) ja seminaariin (22 tuntia) · Seminaaritöiden kirjoittaminen ja esittäminen · Luentojen, luennoilla jaettavan materiaalin ja seminaarin tenttiminen samassa tentissä
Arviointiperusteet:
Tentti (100%) ja hyväksytyt seminaarityöt
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus