LBIP2017 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomian harjoitukset (2 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla perehdytään soveltamaan tietoja ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta lihasten harjoittamisessa laatimalla ryhmätyönä lihaksia monipuolisesti kuormittava kuntosaliohjelma.

Ryhmän tehtävänä on suunnitella valitsemalleen kohderyhmälle tai -henkilölle kuntosaliohjelma, joka kuormittaa lihaksia monipuolisesti eri lihastyötavoilla tai näiden erilaisilla yhdistelmillä. Ryhmän tulee raportoida mm. mitä liikkeitä nivelissä tapahtuu, mitkä ovat agonisti- ja synergistilihakset sekä millä lihastyötavalla liikkeiden eri vaiheissa lihaksia käytetään.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

- on oppinut soveltamaan tietojaan ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteesta lihasten harjoittamisessa eri lihastyötavoilla

- osaa loogisesti perustella tekemänsä kuntosaliharjoitevalinnat

- osaa kriittisesti ja rakentavasti arvioida omia ja muiden tekemiä harjoitevalintoja

- osaa raportoida ja esittää ryhmätyönsä

- on saanut kokemuksia toimistosovellusten käytöstä

- osaa toimia ryhmän jäsenenä 

Lisätietoja

1. syyslukukausi 

Harjoitukset 14 tuntia, ryhmätyötä ja raportointia, harjoitusten suorittaminen ja raportointi. 

Esitietojen kuvaus

LBIP009 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, LBIP010 Fysiologian perusteet 

Oppimateriaalit

Oheiskirjallisuus:

Delavier, F. 2013 Lihaskuntoharjoittelu ja venyttely (4. uudistettu suomenkielinen painos). Suomi: VK-Kustannus (192 s.). ISBN: 978-951-9147-67-3

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Harjoitukset suoritettava ja raportoitava hyväksytysti, ryhmätyöraportti hyv/hyl
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus