LBIP1012 Kuormitusfysiologia II (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Hormonaalinen säätely ja kuormitus
Erikoisravinnon vaikutus suorituskykyyn
Korkeanpaikan harjoittelu
Kuormitus ja lämpötila
Kehon koostumus, suorituskyky ja liikunta-aktiivisuus
Fyysinen aktiivisuus ja ikääntyminen

Osaamistavoitteet

Kurssilla perehdytään hormonaaliseen säätelyyn kuormituksessa, tavallisimpiin lisäravinteisiin, liikunnan fysiologisiin vaikutuksiin erilaisissa ympäristöolosuhteissa sekä liikunnan ja ikääntymisen välisiin yhteyksiin. 

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija osaa

- selittää hormonaalisen säätelyn, erikoisravinnon, ympäristöolosuhteiden, kehon rakenteen ja ikääntymisen yhteyttä fyysiseen kuormitukseen, suorituskykyyn ja harjoitteluun.

Lisätietoja

1. kevätlukukausi, 4. periodi

Esitietojen kuvaus

LBIP009 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia, LBIP010 Fysiologian perusteet, LBIP1011 Kuormitusfysiologia I aloitettu

Kirjallisuus

  • McArdle, W. D., Katch V. L. 2007, 2009 or 2015. Exercise Physiology, Energy, Nutrition and Human Performance. Baltimore, ML, USA: Lippincott Williams & Wilkins (ss. 407-453, 543-591, 597-641, 731-807, 839-875 (LBI 250 s.); ISBN 9781451191554 978-1-4511-9383-1 1451191553

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luennot 12 tuntia. Kirjallisuuden tenttiminen.
Arviointiperusteet:
Kirjatentti 100%
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus